Vår Process

United Gazelle arbetar enligt ett antagningsförfarande. För enkelhetens skull vill vi säga såhär: – Om idén är bra och vi gillar varandra, då gör vi det! Vi behöver ändå titta lite djupare och göra samtliga analyser innan vi tillsammans bestämmer oss för att driva projektet i mål. Läs nedan om den process som vi genomför inför ett projekt. 

Ansökning

Du skickar in din idé och ansökan till oss på United Gazelle. Vi har haft som utmaning att underlätta ansökningsprocessen, ta bort så mycket byråkrati och administration som möjligt. För att du ska känna dig trygg i att presentera din idé för oss så måste du digitalt godkänna ett tystnadsplikts och konkurrensavtal NDA (NDA, non-disclosure agreement). Detta avtal godkänns även av oss, förutsatt att du och din idé godkänns för vidare arbete. När detta är gjort så kommer vi att genomföra en mindre due diligence där vi gör en genomlysning av det som finns idag. Exempelvis eventuella befintliga bolag, patent, etc. Du kommer i detta skede att få ett heltäckande tystnadspliktsavtal (NDA, non-disclosure agreement) skickat till dig för underskrift. 

Analys

När vi bedömer din idé behöver vi göra analyser. Dock så börjar det mesta i projektet med hur du är som människa och vilket engagemang du har och kan lägga i projektet. Alltså vilket driv du själv besitter. Vi måste naturligtvis bedöma om idén, spontant, är unik och har potential. Går produkten att förverkliga, är den nischad och eventuellt kan användas i fler sektorer än den uppenbara.

Utveckling

I detta skede kartlägger vi potentiella kunder, partners och konkurrenter. Vi genomför också analyser gällande patent och kostnader för framtagning av den aktuella produkten. Sista delen av utvecklingsfasen är att ta fram Proof of Concept/Prototyp. Vi strävar efter att ta fram och presentera en fysik produkt på rätt nivå, inte fulländad, men anpassad för att bevisa produktens potential och marknadsvärde.

Marknad

Vi bestämmer nu tillsammans vilken riktning bolaget ska ta. Vi utvecklar bolagets affärsplan och affärsmodell. I vissa fall värderas bolaget för att ta in externt kapital vilket eventuellt kan vara ett måste för att ta produkten till marknaden.