Vad gör United Gazelle

Tillsammans tar vi fram en prototyp, finansierar och hjälper dig med allt för till att ta produkten till marknaden. Oavsett vad du behöver hjälp med så löser vi det.

United Gazelle förverkligar fysiska produkter

Det finns många idéer därute som både kan och borde realiseras. Men det är få människor som kan komma på en idé, ta fram en färdig produkt och göra den tillgänglig på marknaden. På grund av processens komplexitet förblir många innovationer bara idéer eller fallerar på grund av okunskap om produktutveckling och marknadsanpassning.

Tillsammans tar vi fram en prototyp, finansierar och hjälper dig med allt för att ta produkten till marknaden. Oavsett vad du behöver hjälp med så löser vi det. Nedan visar vi exempel på de kompetenser vi idag kan bistå med.

 

i

Analyser

Allt från patent, marknad och konkurrens

Ingenjörskunskap

Våra ingenjörer kan rita, specificera och utveckla din idé

Proof of Concept / Prototyp

Genom våra ingenjörer tar vi fram protoyp/proof of concept*

Finansiering

Vi finansierar utvecklingen och framtagningen av protoyp/proof of concept

Nätverk

Vi förmedlar och tar kontakt med potentiella kunder för din produkt

Bolagsbyggande

Om du inte har ett bolag och känner dig osäker så hjälper vi dig med hela processen

Organisation

Vi kan bistå med den organisatoriska uppbyggnaden av bolaget, hjälpa till med nätverk och eventuell rekrytering. 

Marknadsföring

Vi hjälper ditt företag med allt ifrån grafisk profil till färdiga marknadsföringskanaler via såväl www. till sociala medier.