United Gazelle investerar i SAFE AND COVER

I början av 2021 valde United Gazelle att investera i en fysisk innovation för byggindustrin, SAFE AND COVER. Anledningen till investeringen var att det fanns en driven entreprenör och en produkt som kan göra avtryck för miljö och ekonomi i den globala byggindustrin.

Bakgrund

SAFE AND COVER är en återanvändningsbar produkt som ersätter befintliga fallskyddsräcken, vind och väderskydd vid byggen av flervåningshus. Tidigare har byggbranschen använt fallskyddsräcken av metall eller virke och plast för att skydda byggnaden mot väder och vind. Nackdelen med denna teknik är att plasten inte har tillräckligt bra egenskaper för att isolera mot vind och temperatur samt att det skapar enorma mängder avfall som inte kan återanvändas och oftast inte återvinns.

Produkten

SAFE AND COVER är en kassett som fästs i betonggolvet på flervåningsbyggen. Kassetten i sig uppfyller höjdkraven för fallskyddsräcke och skyddar därmed arbetare som arbetar på våningsplanet. Inne i kassetten finns en roll-up i armerad plast som kan rullas upp så högt som 450cm från golvplattan. Kassetten kan återanvändas på bygge efter bygge och genererar därmed extremt låga mängder avfall. Utöver detta så har produkten fantastiska egenskaper som underlättar ventilation och inlastning, förbättrar arbetsmiljön etc.

 

Första prototypen av Safe and Cover - Fallskyddsräcke - Vind och väderskydd i samma hållbara produkt
Vårt arbete

United Gazelle har investerat kapital och resurser i SAFE AND COVER för att ta produkten från idé till proof of concept. Denna process har inneburit utveckling, patentansökan, framtagning av affärs- och marknadsplan, marknadsmaterial etc.