När det kommer till produktutveckling är det sällan en rak väg från punkt A till punkt B. Oavsett om det rör sig om att ta en idé till en första prototyp eller vidareutveckling av redan existerande produkter, så är det allt som oftast en krokig väg att gå. Hur mycket tid och pengar en sådan resa tar i anspråk står i direkt proportion till vilken väg man tar.

Erfarenhet och kompetens är enormt värdefulla verktyg för att kunna ta rätt beslut och på så sätt korta ner resans längd men ändå kunna stå med rätt produkt i slutändan.

Så länge produkten inte finns på marknaden så har man bara utgifter och inga intäkter, så marknadsföring kan egentligen aldrig planeras och påbörjas tidigt nog. 

Ta reda på målgruppen

En av de absolut viktigaste parametrarna när man ska ta fram en ny produkt är att ha identifierat rätt målgrupp. Vem är det som ska köpa produkten? Vem är det som ska använda produkten? Hur använder de produkten?

Alla dessa frågor är enormt viktiga att ha svar på innan man börjar med designarbetet. Det är ett väldigt kostsamt misstag att påbörja utveckling riktat mot en viss målgrupp för att längre fram inse att målgruppen i själva verket är en helt annan och därefter börja anpassa designen för den nya målgruppen. Att pussla och plåstra ett pågående projekt blir sällan bra, utan en komplett omstart, med analys på vilka delar som kan återanvändas, blir allt som oftast både bättre, snabbare och billigare.

Ju mer tid man lägger på att förstå sin målgrupp och ju mer man vet vad de egentligen vill ha, desto lättare blir arbetet att specificera form och funktion i den tänkta produkten.

Gör rätt från början

Alltför ofta stöter man på produkter där grundtanken varit god men väl ute på marknaden har framgångarna uteblivit. Det finns givetvis många faktorer som kan påverka hur väl en produkt gör sig på marknaden, men man ökar chanserna enormt genom att ta rätt beslut under utvecklingen av produkten.

Tar man rätt designbeslut utifrån marknadens behov eller det man själv anser ser bra ut? Har konstruktionen gjorts på ett produktionsvänligt och kostnadseffektivt sätt? Speglar tillverkningskostnaden vad marknaden är beredd att betala för produkten?

Dessa frågor måste finnas med i bilden när man specificerar sin produkt innan själva utvecklingen. Även under utveckling kan man stöta på nya frågeställningar och då är det viktigt att tänka på helheten, så besluten inte löser ett problem men skapar flera nya. Ifrågasätt alla beslut som görs innan något ritas in i designen.

Alla de frågeställningar som man analyserar grundligt i ett tidigt skede hjälper till att eliminera misstag i utvecklingsarbetet. Genom kvalificerat förarbete sparas både tid och pengar.

Ali Jehanfard, Projektledare och grundare United Gazelle

 

Ali Jehanfard

Ali Jehanfard

Ingenjör och projektledare

Ali är dedikerad projektledare och är duktig med människor. Han uppskattar att vara inblandad i projekt, produktframställning och affärsutveckling. Fokus i projekt handlar främst om process och prioriteringar.