När det kommer till produktutveckling är det sällan en rak väg från punkt A till punkt B. Oavsett om det rör sig om att ta en idé till en första prototyp eller vidareutveckling av redan existerande produkter, så är det allt som oftast en krokig väg att gå. Hur mycket...