On-demand produktion, det nya sättet att arbeta

United Gazelles VD, Peter Arndt, slog huvudet på spiken när han upplyste oss om detta. På grund av Corona har hela spelplanen gjorts om. Vi såg att vårt samhälle inte kan ligga på lager av förnödenheter så som skyddsutrustning, sjukvårdsutrustning och liknande. Detta för att vi helt enkelt inte vet vad vi kan komma att behöva.

Vem hade trott att vi kanske skulle ha brist på respiratorer eller ansiktsskydd? Vem hade kunnat förutse det? Nästa gång kan det vara flytvästar, eller dieseldrivna elverk. Det är omöjligt att förutse OCH det är omöjligt att ha dessa produkter på lager, år ut och år in. Kanske kommer de aldrig till användning eller bli för gamla.

Nu handlar det om att snabbast möjligt kunna förse våra kunder men också samhället med produkter som kan levereras on-demand, med rätt kvalitet och till rätt pengar.

Tänker du annorlunda än alla andra, sitter du med framtidens idé för samhällsnytta? Ansök till United Gazelle.

Peter Arndt

Peter Arndt

VD

Passionerad seriell entreprenör med flera start-ups i bagaget. Att bygga ekonomi och personliga relationer är huvudmotivation för att genomföra mitt yrke. Brinner för entreprenörskap, affärsutveckling och innovation.