En grundpelare för människans evolution har alltid varit förmågan att utveckla, förbättra och förnya. Så har det historiskt sett ut och så kommer det fortsatt se ut, det ligger i mänsklighetens DNA helt enkelt.

Tittar man historiskt på många svenska innovationer som tagit sig ut i världen kan man oftast se en enkelhet i hur de kommit till och nyttan när de kommit på plats. Inte allt för sällan är det sprunget ur ett behov från landsbygden och relativt ofta framtaget av driftiga jordbrukare.

Många av dessa produkter och innovationer har nu tagit sig ut på den globala marknaden och är fortsatt starka i sin sektor, så stark är förmågan att göra avtryck på marknaden och så stark är kunskapen i att kunna ta fram produkter i världsklass.

I takt med att världen utvecklas så förändras också möjligheterna att ta de första stegen fram i ett förverkligande av en produkt. Enkelheten har blivit mer komplex men behovet kvarstår, inte bara inom oss själva utan även i konkreta behov från marknaden.

Idag är det inte lika lätt att ta dom första stegen, regelverken förändras, kraven är högre och det sunda ”bondförnuftet” är inte lika utpräglat längre. Detta gör att resan nuförtiden är mer komplex och många bra idéer når inte marknaden. Entreprenörerna vet inte vart resan börjar, eller ens hur den ska påbörjas och än mindre hur den ska slutföras.

Samhället i sig vill ofta och gärna bistå i att promota innovationer som kan bygga de nya starka industribolagen och skapa arbetstillfällen. Men tyvärr även här, har världen blivit mer komplex och innovationssystemet i sig har en inbyggd tröghet som skrämmer iväg många entreprenörer innan de ens vågat ta första steget.

Sett ur vårt perspektiv här på United Gazelle, så bygger vi vår bas i ett par enkla kriterier varav enkelheten möjligen är den som lyser starkast. Vi vill korta vägen från idé till färdig fysisk produkt, korta vägen för en entreprenör att våga ta första steget, korta vägen till marknaden som produkten kan erövra.

Vi vill helt enkelt överbrygga den komplexitet som byggts på under åren samhället har utvecklats. Det gör vi i ett gemensamt team med bred erfarenhet , marknadsförståelse och inte minst i vår kraft att våga, vi har alla tagit det första steget som krävs för att förverkliga det vi tror på.

Nu vill vi hjälpa andra att våga, det ligger i United Gazelles DNA.

 

Peter Arndt – VD – United Gazelle

Peter Arndt

Peter Arndt

VD

Passionerad seriell entreprenör med flera start-ups i bagaget. Att bygga ekonomi och personliga relationer är huvudmotivation för att genomföra mitt yrke. Brinner för entreprenörskap, affärsutveckling och innovation.